Chào bạn!

Đế tản nhiệt

Danh sách Grid

Set Descending Direction

1-20 of 35

Trang:
 1. 1
 2. 2
 1. Đế tản nhiệt XCM119 (N19)
  130.000,00 ₫

  Chất liệu: bằng nhựa
  Số lượng quạt: 01 quạt to
  Hàng mới 100%. Bảo hành 01 tháng

  Learn More
 2. Đế tản nhiệt CoolCold Thin Ice 1 - K17
  140.000,00 ₫

  CoolerCold được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Chất liệu: Nhựa ABS + Kim loại.
  Trọng lượng: 525g. Kích thước: 330 x 260 x 22mm
  Số lượng quạt: 01 quạt. Kích thước: 140 X 140 X 15mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: 
  Mới 100%. 

  Learn More
 3. Đế tản nhiệt 076J
  150.000,00 ₫

  Đế tản nhiệt làm bằng nhựa.

  Learn More
 4. Đế tản nhiệt CoolCold Magic Ice 1 - K18
  160.000,00 ₫

  CoolerCold được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Chất liệu: Nhựa ABS + Kim loại.
  Trọng lượng: 230g. Kích thước: 330 x 260 x 50mm
  Số lượng quạt: 02 quạt. Kích thước: 160 X 160 X 20mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 15" và nhỏ hơn.
  Mới 100%. 

  Learn More
 5. Đế tản nhiệt Dolaso LX 789
  165.000,00 ₫

  Dolaso được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Trọng lượng: 665g. Kích thước: 367 x 270 x 22mm
  Số lượng quạt: 02 quạt. Kích thước: 130 x 130 x 15mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 15" và nhỏ hơn.
  Mới 100%. 

  Learn More
 6. Đế tản nhiệt Cooler Master S100
  180.000,00 ₫

  CoolerMaster S100 được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Chất liệu: Mặt thép lỗ thoáng có cao su giữ máy, đế nhựa.
  Trọng lượng: 470g. Kích thước: 380 x 270x 17 ~ 46mm.
  Số lượng quạt: 01 quạt. Kích thước: 160 X 160 X 15mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 15" và nhỏ hơn.
  Mới 100%. Bảo hành 01 tháng.

  Learn More
 7. Đế tản nhiệt CoolCold Elegant Ice 1 Pro - K21-1
  180.000,00 ₫

  CoolerCold được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Chất liệu: Nhựa ABS + Kim loại.
  Trọng lượng: 610g. Kích thước: 355 x 260 x 19mm
  Số lượng quạt: 02 quạt. Kích thước: 80 X 80 X 15mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 15" và nhỏ hơn.
  Mới 100%. 

  Learn More
 8. Đế tản nhiệt CoolCold Thin Ice 3 Pop - K20
  185.000,00 ₫

  CoolerCold được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Chất liệu: Nhựa ABS + Kim loại.
  Trọng lượng: 588g. Kích thước: 360 x 270 x 19mm
  Số lượng quạt: 02 quạt. Kích thước: 140 X 140 X 15mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 15" và nhỏ hơn.
  Mới 100%. 

  Learn More
 9. Đế tản nhiệt X-Cooler XC1
  190.000,00 ₫

  X-Clooler được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Chất liệu: Nhựa ABS + Kim loại.
  Trọng lượng: 665g. Kích thước: 330 x 250 x 24mm
  Số lượng quạt: 01 quạt. Kích thước: 130 x 130 x 15mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 15" và nhỏ hơn.
  Hàng mới 100%. 

  Learn More
 10. Đế tản nhiệt CoolCold F2 PRO
  190.000,00 ₫

  CoolerCold được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Chất liệu: Nhựa ABS + Kim loại.
  Trọng lượng: 570g. Kích thước: 360 x 265 x 21mm
  Số lượng quạt: 02 quạt. Kích thước: 140 X 140 X 20mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 15" và nhỏ hơn.
  Mới 100%. 

  Learn More
 11. Đế tản nhiệt Dolaso LX G50
  190.000,00 ₫

  Dolaso được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Chất liệu: Nhựa ABS + Kim loại.
  Trọng lượng: 800g. Kích thước: 330 x 250 x 24mm
  Số lượng quạt: 05 quạt. Kích thước: 70 x 70 x 15mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 15" và nhỏ hơn.
  Mới 100%. 

  Learn More
 12. Đế tản nhiệt CoolCold Thin Ice 2 - K19
  190.000,00 ₫

  CoolerCold được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Chất liệu: Nhựa ABS + Kim loại.
  Trọng lượng: 613g. Kích thước: 360 x 270 x 19mm
  Số lượng quạt: 02 quạt. Kích thước: 140 X 140 X 15mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 15" và nhỏ hơn.
  Mới 100%. 

  Learn More
 13. Đế tản nhiệt Cooler Master NotePal CMC3
  200.000,00 ₫

  Cooler Master NotePal CMC3 được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Chất liệu: Mặt thép lỗ thoáng có cao su giữ máy, đế nhựa.
  Trọng lượng: 550g. Kích thước: 322 x 290 x 50mm
  Số lượng quạt: 01 quạt. Kích thước: 200 X 200 X 20mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 15" và nhỏ hơn.
  Mới 100%. Bảo hành 12 tháng.

  Learn More
 14. Đế tản nhiệt CoolCold K25 4 Fan
  200.000,00 ₫

  CoolerCold được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Chất liệu: Nhựa ABS + Kim loại.
  Trọng lượng: 629g. Kích thước: 360 x 262 x 19mm
  Số lượng quạt: 04 quạt. Kích thước: 80 X 80 X 15mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 15" và nhỏ hơn.
  Mới 100%. 

  Learn More
 15. Đế tản nhiệt Dolaso LX 790
  200.000,00 ₫

  Dolaso được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Trọng lượng: 665g. Kích thước: 367 x 270 x 22mm
  Số lượng quạt: 02 quạt. Kích thước: 130 x 130 x 15mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 15" và nhỏ hơn.
  Mới 100%. 

  Learn More
 16. /
  200.000,00 ₫

  Đế tản nhiệt Cooler KL036 Black/Blue được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Chất liệu: Mặt thép lỗ thoáng có cao su giữ máy, đế nhựa.
  Trọng lượng: 680g. Kích thước: 350 x 250 x 39mm
  Số lượng quạt: 01 quạt. Kích thước: 140 X 140 X 15mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 15" và nhỏ hơn.
  Hàng chính hãng. Mới 100%. 

  Learn More
 17. Đế tản nhiệt Cooler Master Notepal Thermal Master C2
  210.000,00 ₫

  CoolerMaster Notepal Thermal Master C2 được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Chất liệu: Mặt thép lỗ thoáng có cao su giữ máy, đế nhựa.
  Trọng lượng: 570g. Kích thước: 370 x 265 x 33 ~ 58mm.
  Số lượng quạt: 1 quạt. Kích thước: 140 X 140 X 15mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 14" và nhỏ hơn.
  Mới 100%. Bảo hành 12 tháng.

  Learn More
 18. Đế tản nhiệt DeepCool N19
  210.000,00 ₫

  DeepCool N19 được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Chất liệu: Mặt thép lỗ thoáng có cao su giữ máy, đế nhựa.
  Trọng lượng: 529g. Kích thước: 330 x 250x 24 mm.
  Số lượng quạt: 01 quạt. Kích thước: 140 x 140 x 15mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 15" và nhỏ hơn.
  Mới 100%. Bảo hành 12 tháng.

  Learn More
 19. Đế tản nhiệt CoolCold N100 PRO
  220.000,00 ₫

  CoolerCold được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Chất liệu: Nhựa ABS + Kim loại.
  Trọng lượng: 570g. Kích thước: 366 x 285 x 19mm
  Số lượng quạt: 04 quạt. Kích thước: 80 x 80 x 15mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 15" và nhỏ hơn.
  Mới 100%. 

  Learn More
 20. Đế tản nhiệt CoolCold N100 Premium
  230.000,00 ₫

  CoolerCold được thiết kế phân luồng không khí giúp hiệu suất làm mát được tốt nhất.
  Chất liệu: Nhựa ABS + Kim loại.
  Trọng lượng: 665g. Kích thước: 366 x 285 x 19mm
  Số lượng quạt: 06 quạt. Kích thước: 80 x 80 x 15mm.
  Hỗ trợ máy tính xách tay: Laptop 15" và nhỏ hơn.
  Mới 100%. 

  Learn More

Danh sách Grid

Set Descending Direction

1-20 of 35

Trang:
 1. 1
 2. 2